Short Straddle

Sestavení obchodu: Vypsaná call opce a vypsaná put opce. Obě jsou na stejném striku, jsou ve stejném poměru a mají stejný měsíc expirace. Jedná se o kreditní strategii. Je zde požadavek na finanční rezervu (margin).

Názor na trh: neutrální, pohyb ceny v úzkém cenovém pásmu

Sestavení obchodu se všemi informacemiSHORT STRADDLE


Kdy strategii použijeme: podkladové aktivum jde do strany, na trhu je nízká volatilita s tendencí ještě klesat

Výhody/Nevýhody: zisk je v případě, že se cena akcie pohybuje v úzkém rozpětí. Dle mého názoru převažuje nevýhoda, a to je potřeba finanční rezery (marginu) z důvodu dvou vypsaných opcí.

Max. zisk: limitovaný, na striku, na kterém se opce vypisují a je daný součtem obdržených prémií z vypisovaných opcí
1.20 + 1.25 = 2.45 x 100 = 245USD/kontrakt

Max. ztráta: není omezena

Break Even: strike, na kterém jsou opce vypisované – součet obdržených opčních prémií
55 – (1.20 + 1.25) = 52.55
strike na kterém jsou opce vypisované + součet bdržených opčních prémií
55 + (1.20 + 1.25) = 57.45

Vliv volatility (vega): pokles volatility je pozitivní

Časový úbytek (theta): pozitivní

Co se stane v době expirace:

1.Cena akcie skončí mezi nulovými body, strategie skončí v zisku, ovšem musíme sledovat, kde je cena akcie, protože u jedné opce je nebezpečí přiřazení k akciím

2.Cena akcie je > 55 USD, vypsaná put opce je in-the-money, při expiraci bychom obdrželi long 100ks akcií/kontrakt, vypsaná call opce vyprší bezcenná

3.Cena akcie je < 55 USD, vypsaná call opce je in-the-money, při expiraci bychom obdrželi short 100ks akcií/kontrakt, vypsaná put opce vyprší bezcenná