NEUTRÁLNÍ STRATEGIE

Jestliže předpokládáte, že podkladová aktiva nezažijí v definovaném časovém období výraznější cenové změny a budou se pohybovat do strany, jsou pro toto období vhodné následující strategie: Butterfly, Iron Condor, Kalendářní spread, Short Strangle a Short Straddle.