Kalendářní spread

Sestavení obchodu: Strategie je sestavená jako horizontální spread. Obě opce jsou na stejném striku, se stejným počtem kontraktů, ale mají různé měsíce expirace. První opce je vypsaná, druhá koupená. Spread může být sestavený z call opcí nebo put opcí. Jedná se o debetní strategii.

Názor na trh: v případě, že umístíme opce na strike ATM, jedná se o neutrální strategie a očekáváme pohyb podkladového aktiva do strany

Sestavení obchodu se všemi informacemiKALENDÁŘNÍ SPREAD


Kdy strategii použijeme: Při použití jako neutrální strategie – pohyb akcie v definovaném rozmezí

Výhody/Nevýhody: Má poměrně širokou oblast mezi nulovými body, u strategie se dobře provádí potřebné úpravy. Nevýhodou je, že je velmi citlivý na změnu v implied volatilitě. Jesliže tuto informaci zanedbáme a dojde k velkému poklesu IV, můžeme se dostat do ztráty, přestože cena zůstala mezi nulovými body.

Max. zisk: je na středním striku, kde jsou opce vypsané

Max. ztráta: je limitovaná a je to hotovostní tok (Cash Flow)

Break Even: nelze přesně určit

Vliv volatility (vega): růst volatility: pozitivní
pokles volatility: negativní
Velké změny ve volatilitě mají zásadní vliv (pozitivní nebo negativní) na strategii.

Časový úbytek (theta): cena akcie je mezi nulovými body: pozitivní vliv
cena akcie je za nulovými body: negativní vliv

Co se stane v době expirace:

1.Cena podkladového aktiva je nad vypsaným call strikem: na účet obdržíme short akcie, v případě indexů dojde k vyrovnání v penězích. Koupená call opce s expirací následujícího měsíce zůstává.

2.Cena podkladového aktiva je pod vypsaným call strikem: call opce skončí OTM a vyprší bezcenná, koupená call opce s expirací následujícího měsíce zůstává.