Butterfly

Sestavení obchodu: Při rozebrání strategie to jsou dva vertikální spready. Držíme opce na třech stricích. Na dvou jsou koupené, na středním striku je vypsaná. Všechny mají stejný měsíc expirace a jsou v poměru 1 : 2 : 1. Jedná se o debetní strategii. Všechny striky mohou být na straně call nebo na straně put. Variantou je strategie Iron Butterfy, kdy je počet kontraktů na středním striku rozdělený mezi call i put stranu a nižší strike s kupovanou opcí je na put straně. Tato strategie je kreditní.

Názor na trh: Střední stike je umístěný ATM, jedná se o neutrální strategii, očekáváme pohyb podkladového aktiva v definovaném rozmezí.

Sestavení obchodu se všemi informacemiBUTTERFLY


Kdy strategii použijeme: Trhy nejsou volatilní, nečekáme propady cen

Výhody: Strategie má dostatečně širokou oblast mezi nulovými body pro dosažení targetu 10-30% při použití pro neutrální obchody. U strategie je ztráta limitovaná tak jako zisk.

Max. zisk: limitovaný, maximální je v době expirace na ceně středního, vypisovaného striku

Max. ztráta: je limitovaná a je to hotovostní tok (Cash Flow)
v příkladě 765USD/kontrakty v poměru 1 : 2 : 1

Break Even: cena nižšího striku plus tok hotovosti (Cash Flow)
105 + 7.70 = 112.70 USD
cena vyššího striku – tok hotovosti (Cash Flow)
135 – 7.70 = 127.30 USD

Vliv volatility (vega): růst volatility je negativní
pokles volatility je pozitivní

Časový úbytek (theta): mezi nulovými body je pozitivní
když je cena mimo nulové body, časový úbytek je negativní

Co se stane v době expirace:

1.Cena podkladového aktiva je nad vypsanou call opcí a pod cenou vyššího call striku: k vypsaným opcím budou přiřazené akcie short a u call opce akcie na nižším striku akcie do long. Tím se short akcie redukují na polovinu. Koupená call opce na vyšším striku vyprší bezcenná.

2.Cena podkladového aktiva je pod vypsanou call opcí a nad call opcí s nižším strikem. Vypsané opce a koupená opce na vyšším striku vyprší bezcenné, ke koupené opci na nižším budou přiřazené akcie do long.

3.Cena podkladového aktiva je nad cenou vyšší koupené call opce: všechny opce jsou ITM, ovšem dvě jsou vypsané a dvě koupené. Tím se obdržené akcie long a short vynulují a nejsme přiřazeni.