Long Put opce

Je to první strategie, kterou by každý měl začít, a tak se seznámit s tím, jak opce fungují. Ostatní strategie jsou pak už jen kombinací Long Call, Long Put, Short Call, Short Put

Sestavení obchodu: nákup put opce, ITM, ATM nebo OTM podle názoru na rychlost sestupu

Názor na trh: medvědí, očekávání sestupu podkladového aktiva

Sestavení obchodu se všemi informacemiLONG PUT OPCE


Kdy strategii použijeme: jde o směrovou strategii, kdy nákupem opce místo samotného podkladového aktiva využijeme páky opcí. Volba vhodného striku záleží na zkušenostech. Všeobecně platí, při nákupu opcí out-the-money potřebujeme větší pohyb podkladu nahoru a procentuální zhodnocení finančního toku je vyšší.

Výhody: k nákupu podkladového aktiva

Max. zisk: není limitovaný

Max. ztráta: limitovaná,
Je to cena, za kterou call opci nakoupíme, finančí tok (Cash Flow)

Break Even: strike + cena nákupu opce = 62.50 - 4.10 – 58.40 USD

Vliv volatility (vega): kladný vliv
Pokles volatility: negativní vliv

Časový úbytek (theta): záporný

Možnosti před expirací: Možnost opci kdykoli prodat se ziskem i ztrátou

Co se stane v době expirace:

1.Opce skončí OTM (cena <62.50 ) – maximální ztráta, opce po expiraci zmizí z obchodního účtu

2.Opce skončí ITM (cena > 62.50) – přiřazení short akcií 100ks/kontrakt

3.U indexů není žádné přiřazování, ale vyrovnání v penězích