Naked Call

Sestavení obchodu: Jedná se o směrovou strategii, kdy prodanou (vypsanou) opci umisťujeme na call striku většinou OTM. Je to kreditní strategie, na účtu je nutná finanční rezerva (margin).

Názor na trh: medvědí

Sestavení obchodu se všemi informacemiNAKED CALL


Výhody/Nevýhody: strategie se dostane do zisku, i když cena akcie jde do strany a mírně nahoru. Jedná se o kreditní strategii, proto je požadavek na finanční rezervu.

Max. zisk: maximálně obdržené opční prémium
0.65 x 100 = 65USD/kontrakt

Max. ztráta: není limitovaná

Break Even: strike, na kterém opci vypisujeme + obdržené prémium
80 + 0.65 = 80.65

Vliv volatility (vega): nárůst volatility negativní
pokles volatility pozitivní

Časový úbytek (theta): když je cena akcie pod strikem s vypsanou opcí, pozitivní
když je cena akcie nad strikem s vypsanou opcí, negativní

Co se stane v době expirace:

1.Cena akcie je pod vypsaným strikem: obdržíme celé opční prémium

2.Cena akcie je nad strikem vypsané opce: zůstane nám celé opční prémium a obdržíme 100ks akcií do short