Bear Put spread

Sestavení obchodu: Dvě put opce, které mají různé striky, stejný počet kontraktů a stejný měsíc expirace. Opce na vyšším striku je koupená, na nižším je vypsaná. Koupená opce může být in-the-money, at-the-money nebo out-the-money, vypsaná je pod ní

Názor na trh: medvědí

Sestavení obchodu se všemi informacemiBEAR PUT SPREAD


Výhody: Finanční tok (Cash Flow) záporné, cena koupené – vypsané opce:
-520 + 135= -385USD/kontrakt

Max. zisk: limitovaný, výpočet: rozdíl mezi striky – zaplacené Cash Flow:
1000 - 385= 615USD/kontrakt

Max. ztráta: limitovaná, zaplacené Cash Flow, tj. -385USD/kontrakt

Break Even: strike kupované put opce - Cash Flow: 130 – 3.85 = 126.15

Vliv volatility (vega): vega je omezená tím, že u koupené opce je záporná a u vypsané kladná

Časový úbytek (theta): pozitivní pod středem mezi dvěma striky, negativní nad středem mezi striky: pod cenou 126USD je theta kladná, nad cenou 126USD je záporná

Co se stane v době expirace:

1.Jestliže je jen koupená put opce in-the-money: na účet bude připsáno 100ks prodaných akcií, vypsaná opce vyprší bezcenná

2.Jestliže jsou obě opce in-the-money, obě expirují bez poplatků, přiřazení akcií se vynuluje

3.Jestliže obě opce jsou out-the-money, opce exspirují bez poplatků