Naked put

Sestavení obchodu: Jedná se o směrovou strategii, kdy prodanou (vypsanou) opci umisťujeme na put striku většinou OTM. Je to kreditní strategie, na účtu je nutná finanční rezerva (margin).

Názor na trh: býčí

Sestavení obchodu se všemi informacemiNAKED PUT


Výhody/nevýhody: stejný průběh zisku a ztráty jako strategie Covered call, ale potřebujeme nižší kapitál. Dá se použít i k nákupu akcie za výhodnou cenu.

Max. zisk: je limitovaný, obdržené prémium
1.00 x 100 = 100USD/kontrakt

Max. ztráta: není limitovaná

Break Even: strike s vypsanou opcí – obdržené prémium
70 – 1 = 69

Vliv volatility (vega): nárůstu volatility negativní
pokles volatility pozitivní

Časový úbytek (theta): když je cena akcie pod strikem s vypsanou opcí, pozitivní
když je cena akcie nad strikem s vypsanou opcí, negativní

Co se stane v době expirace:

1.Cena akcie je nad vypsaným strikem: obdržíme celé opční prémium

2.Cena akcie je pod strikem vypsané opce: zůstane nám celé opční prémium a obdržíme 100ks akcií / kontrakt