Covered Combo

Sestavení obchodu: Nákup 100ks akcií nebo jejich násobku plus vypsání příslušného počtu call opcí k tomuto podkladovému aktivu na stricích out-the-money a vypsání stejného počtu put opcí, také out-the-money.

Názor na trh: býčí

Sestavení obchodu se všemi informacemiCOVERED COMBO


Max. zisk: limitovaný, na vypsaném call striku
Strike – cena akcie + premium call opce +premium put opce
(17 – 15.89 + 0.29 + 0.39) x 100 = 179 USD/kontrakt

Max. ztráta: není limitovaná

Break Even: cena akcie při nákupu – obdržené prémium call opce a put opce
15.89 – (0.29+0.39) = 15.21

Vliv volatility(vega): růst volatility: negativní vliv
pokles volatility: pozitivní vliv

Časový úbytek(theta): pozitivní vliv pokud je cena nad nulovým bodem

Co se stane v době expirace:

1.Cena podkladového aktiva skončí v době expirace nad strikem call opce – put opce vyprší bezcenná, short akcie, které by byly přiřazeny z call opce, která je ITM se vynulují s drženými long akciemi a opce i akcie zmizí z účtu. Je dosaženo maximálního zisku.

2.Cena akcie skončí v době expirace mezi striky call a put opce – dosaženo zisku z vypsané call i put opce, které vyprší bezcenné

3.Cena akcie skončí pod strikem put opce – ztráta je redukovaná ziskem z call opce, která vyprší bezcenná, na účet bude připsáno long 100ks akcií/kontrakt