Covered Call

Sestavení obchodu: Nákup 100ks akcií nebo jejich násobku plus vypsání příslušného počtu call opcí k tomuto podkladovému aktivu na stricích out-the-money, at-the-money nebo in-the-money. Opce mohou být vypsané při nákupu akcií, pak mluvíme o strategii buy-write, nebo je nakupujeme později, kdy akcie už vlastníme, pak mluvíme o strategii over-write.

Názor na trh: mírně bullish, bullish

Sestavení obchodu se všemi informacemiCOVERED CALL


Kdy strategii použijeme: Do pozice se vstupuje při mírně bullish až bullish názoru na vývoj trhu. V případě, že trh jde do strany, zisk se generuje z vypsané call opce.

Výhody: Vypsaná akcie poskytuje částečné krytí proti poklesu akcie. Výše ochrany závisí na zvoleném striku vzhledem k ceně podkladového aktiva. Držené akcie zabraňují tomu, že bychom na účet dostali akcie z vypsaná opce. Další výhodou je, že v případě držení akcií dostáváme dividendu.

Nevýhody: V případě výrazného růstu se nebudeme podílet na celém jeho potenciálu, protože zisk je limitovaný.

Max. zisk: strike – cena akcie + časové premium z vypsané opce
(60 – 59.20 + 1.00) x 100 = 180USD/kontrakt

Max. ztráta: není limitovaná

Break Even: Cena akcie při nákupu – obdržené opční prémium z vypsané opce
59.20 – 1.00 = 58.20

Vliv volatility (vega): růst – negativní vliv
pokles – pozitivní vliv

Časový úbytek (theta): pozitivní

Prodej před expirací: ano, pokud máme dosažený ziskový target nebo chceme uzavřít se ztrátou

Co se stane v době expirace:

1.Cena podkladového aktiva skončí v době expirace in-the-money – dosaženo maximálního zisku, opce i akcie zmizí z účtu

2.Cena akcie se nezmění – dosaženo zisku z vypsané call opce

3.Cena akcie jde dolů – ztráta je redukovaná ziskem z call opce