Collar

Sestavení obchodu: Collar je sestavený z koupených akcií, vypsané call opce a koupené put opce. Obě mají stejný měsíc expirace a stejný počet kontraktů. Počet akcií odpovídá počtu kontraktů x 100. Většinou se opce dávají na striky out-the-money.

Názor na trh: mírně bullish, bullish

Sestavení obchodu se všemi informacemiCOLLAR


Výhody: Strategie se může sestavit najednou nebo put opci koupit později jako ochranu již dosaženého zisku. Vypsaná call opce snižuje náklady na nákup put opce.

Max. zisk: limitovaný
Strike call opce - cena akcie + premium z call opce - zaplacené premium za put opci
(60 – 59.19 + 1.00 – 1.15) x 100 = 66USD/kontrakt

Max. ztráta: limitovaná

Break Even: Cena akcie – obdržené prémium vypsané call opce + zaplacená put opce
V případě, že Collar použijeme jako ochranu dosaženého zisku, nulový bod neexistuje, protože strategie vždy skončí v zisku

Vliv volatility (vega): nemá významný vliv, protože jedna opce je koupená a druhá vypsaná

Časový úbytek (theta): má různý vliv podle toho, kde se cena podkladového aktiva nachází vzhledem ke strikům

Co se stane v době expirace:

různé varianty