Long Call opce

Je to první strategie, kterou by každý měl začít a tak se seznámit jak opce fungují. Ostatní strategie jsou pak už jen kombinací Long Call, Long Put, Short Call, Short Put

Sestavení obchodu: nákup opce na striku ITM, ATM nebo OTM podle názoru na velikost a rychlost růstu podkladového aktiva

Názor na trh: býčí až velmi býčí

Sestavení obchodu se všemi informacemiLONG CALL OPCE


Kdy strategii použijeme: jde o směrovou strategii, kdy nákupem opce místo samotného podkladového aktiva využijeme páky opcí. Volba vhodného striku záleží na zkušenostech. Všeobecně platí, při nákupu opcí out-the-money potřebujeme větší pohyb podkladu nahoru a procentuální zhodnocení finančního toku je vyšší.

Výhody: varianta místo nákupu podkladového aktiva

Max. zisk: není limitovaný

Max. ztráta: limitovaná - cena, za kterou call opci nakoupíme, finančí tok (Cash Flow)

Break Even: strike + cena nákupu opce = 55 + 4.50 = 59.50 USD

Vliv volatility (vega): kladný

Časový úbytek (theta): záporný

Možnosti před expirací: možnost opci kdykoli prodat se ziskem i ztrátou

Co se stane v době expirace:

1.Opce skončí ITM (cena <55 ) – přiřazení long akcií

2.Opce skončí OTM (cena > 55) – maximální ztráta, opce po expiraci zmizí z obchodního účtu

3.U indexů není žádně přiřazování, ale vyrovnání v penězích, ETF se chovají jako akcie