Bull Call spread

Sestavení obchodu: Dvě call opce , které mají různé striky, stejný počet kontraktů a stejný měsíc expirace. Opce na nižším striku je koupená, na vyšším je vypsaná. Koupená opce může být in-the-money, at-the-money nebo out-the-money, vypsaná je nad ní

Názor na trh: býčí

Sestavení obchodu se všemi informacemiBULL CALL SPREAD


Výhody: vypsáním call opce na vyšším striku se sníží nákup call opce a zredukuje se riziko volatility a směrového pohybu
Cash Flow: záporné, cena koupené –cena vypsané opce:
-210 + 25= -185USD/kontrakt

Max. zisk: limitovaný, výpočet: rozdíl mezi striky – zaplacené Cash Flow:
500-185=315USD/kontrakt

Max. ztráta: limitovaná, zaplacené Cash Flow, tj. -185USD/kontrakt

Break Even: strike kupované call opce plus Cash Flow: 57.50 +1.85 = 59.35

Vliv volatility (vega): vega je omezená tím, že u koupené opce je kladná a u vypsané záporná

Časový úbytek (theta): negativní pod středem mezi dvěma striky, pozitivní nad středem mezi striky: pod cenou 60USD je theta záporná, nad cenou 60USD je kladná

Co se stane v době expirace:

1.Jestliže je jen koupená call opce in-the-money: na účet bude připsáno 100ks nakoupených akcií, vypsaná opce se uzavře bez poplatků

2.Jestliže jsou obě opce in-the-money, obě expirují bez poplatků

3.Jestliže obě opce jsou out-the-money, opce expirují bez poplatků