Volatilita

Volatilita bývá nejvíc zanedbávaným faktorem, který ovlivňuje opční ceny. Podíváme se, co na volatilitě sledovat.

Každé podkladové aktivum má období, kdy jeho opce jsou laciné a období, kdy jsou drahé. Významným faktorem, který ovlivňuje cenu opcí je právě volatilita. Proto opční obchodníci vždycky vědí, kde se současná opční volatilita nachází ve vztahu k historické. Podívejme se na graf volatility:Graf volatility

Graf volatility ukazuje dvě křivky – statistickou volatilitu (SV) a implied volatilitu (IV).

Hnědá křivka (SV) ukazuje denní graf volatility zvolené akcie. Modrá křivka zobrazuje implied volatilitu. Jinými slovy, křivka SV ukazuje současnou volatilitu pro akcii, zatímco IV ukazuje, jaká volatilita je očekávaná pro ceny opcí uvedené akcie. Křivky by většinou měly být blízko sebe. Jestliže nejsou, naznačuje to, že opční ceny nenásledují aktuální pohyb podkladového aktiva. U volatility sledujeme, zda se IV po většinu období pohybuje nad SV nebo naopak. Podle toho se potom volí vhodné obchodní strategie. Např. pro strategie pro pravidelný příjem jsou vhodná pokladová aktiva, kde je implied volatilita dlouhodobě nad statistickou volatilitou. Tomu vyhovují indexy SPX, RUT a jejich ETF a některé větší akcie (IBM, GE, KO).Dlouhodobě je IV nad SV, akcie je vhodná pro strategie, založené na vypisování opčních prémií

Graf volatility je také velmi užitečný pro stanovení, co je „normální“ volatilita pro dané podkladové aktivum. Cena akcie se teoreticky může pohybovat od nuly do nekonečna, ale volatilita se pohybuje v určitém pásmu. Investor vždycky může počítat s tím, že se volatilita po dosažení extrémů vrátí do normální úrovně. Říkáme tomu návrat k průměru. Může to trvat dny nebo měsíce, ale volatilita se vždy vrátí do své střední úrovně. V uvedeném grafu volatility sledujeme, že rozpětí je od 13% do 60%. Po většinu doby se pohybuje v rozpětí 15% až 20%. Když se podíváme na denní cenový graf akcie, cena se pohybuje od 40USD do 65USD. Ale nejsme si jistí, že se někdy vrátí ke svému průměru.

Všeobecně, implied volatilita má tendenci růst, když cena akcie klesá a IV spíše klesá, když cena akcie roste. Důvod, proč se tak děje, je, že klesání akcie znamená rostoucí nejistotu vzhledem k budoucímu vývoji. To vede instituce k většímu nákupu put opcí jako ochrany proti ztrátám. Tím narůstá IV. Na druhou stranu, pokud akcie rostou, znamená to menší nejistotu, následně menší požadavek po put opcích a imlied volatilita klesá. Tato skutečnost je důležitá pro nakupování opcí. Například, hodnota opcí roste s růstem ceny akcie. Ale vztah mezi cenou opce a volatilitou znamená, že opce ztratí něco (někdy hodně) ze své hodnoty právě z důvodu padající volatility. A to je věc, kterou si musíte uvědomit při přípravě obchodů.