Strike

Cena, za níž se akcie v budoucnu kupují nebo prodávají, se nazývá „strike“ cena. Jestliže držíme jednu call opci na akcie IBM za 100 dolarů, máme právo koupit 100 akcií IBM za cenu 100 dolarů za kus neboli za strike cenu. To je garantovaná cena pro nákup (pro call opce) nebo prodejní cena pro put opce až do expirace kontraktu. Strike ceny se obvykle pohybují v intervalech po 2,50 USD pro akcie do ceny 25 dolarů za kus (to znamená, že strike cena může činit 10; 12,50; 15 dolarů atd.). Pro dražší akcie se strike cena zvyšuje po 5 dolarech (35; 40;45) a u některých drahých akcií je interval pro striky 10 dolarů. U ETFs jsou striky po jednom dolaru.

Co znamená termín in-the-money, at-the-money a out-the-money

Tento výraz vyjadřuje, kde se nachází opční strike, který jsme vybrali vzhledem k současné ceně podkladového aktiva.

CALL opce:

Strike in-the-money: cena podkladového aktiva (akcie) je nad zvoleným strikem a říkáme, že opce je ITMStrike in-the-money

Cena opcí ITM je vyšší, protože je v ní obsažena jak vnitřní tak časová hodnota. Čím je strike kupované opce více ITM, tím jsou opce dražší, protože mají vyšší vnitřní hodnotu.Grafická analýza, kdy strike je in-the-money

Grafická analýza ukazuje, kde se nachází cena akcie vzhledem ke striku koupené opce.

Strike at-the-money: cena podkladového aktiva (akcie) je u nejbližšího striku, pak říkáme, že opce je ATM.

Strike out-the-money: cena podkladového aktiva (akcie) je pod zvoleným strikem a říkáme, že opce je OTM.Striky at-the-money a strike out-the-money

PUT opce:

Strike in-the-money: cena podkladového aktiva (akcie) je pod zvoleným strikem a říkáme, že opce je ITM.Strike in-the-money

Pro put opce platí to samé jako pro call opce, čím více je opce ITM, tím je dražší, protože je v ní zahrnuta vyšší vnitřní hodnota.Strike in-the-money

Strike at-the-money: cena podkladového aktiva (akcie) je u nejbližšího striku a říkáme, že opce je ATM.

Strike out-the-money: cena podkladového aktiva (akcie) je pod zvoleným strikem a říkáme, že opce je OTM.Striky at-the-money a strike out-the-money

Probrali jsme velmi důležité opční termíny. Umístění striků a hodnota opcí souvisí s rozdělením hodnoty (ceny) opce na vnitřní a časovou: hodnota opce = časová hodnota opce + vnitřní hodnota opce. Tyto termíny jsou vysvětlené v části „Cena opce“.