Rozdělení strategíí

V úvodu, Proč opce jsme zmiňovali, že s opcemi lze obchodovat jakoukoli fázi trhu. Poté, co se seznámíte se základními termíny a strategiemi – nákup call a put opce, prodej call a put opce, uvědomíte si úskalí a přednosti opcí. Dalším krokem je obchodování strategií složených z kombinací koupených a prodaných opcí, seznámení se s obchodováním akcií a opcí ve strategiích Covered Call a Collar, s LEAPS a syntetickými opcemi. Zde si plně uvědomíte univerzálnost a ohromné možnosti opcí. Strategie, jejichž sestavení je zde popsané, mají různý stupeň rizika a jsou vhodné pro rozdílné období trhů. Pro volbu vhodné strategie je nutné se s nimi podrobně seznámit a vědět, kdy je vhodné kterou použít, v čem jsou jejich přednosti a nebezpečí.

Strategie rozdělíme na neutrální, býčí a medvědí. Samozřejmě, že toto je jen základní rozdělení. Např. z býčích strategií pak ještě vybíráme tu, podle našeho názoru, nejvhodnější pro budoucí vývoj trhu, podle současné implied volatility, podle technické nebo fundamentální analýzy.

Většina obchodníků a investorů potvrzuje, že pro správné obchodování je nutný čas, vědomosti a zkušenosti. Věříme, že přehled obchodních strategií přispěje k rozšíření znalostí a přehledu o opcích. Nevzdávejte opce hned při prvních potížích nebo neúspěších. Každý z nás si prošel fází, kdy měl pocit, že stagnuje a že vynaložené úsilí naprosto neodpovídá výsledkům. Dělejte si poznámky o svých úvahách a vracejte se k nim. Za krátké období z těchto poznámek zjistíte, že postupujete kupředu. Věci, které jste neznali a nechápali jejich význam Vám najednou připadají jasné a pochopitelné. Tím se přesvědčíte, že postupujete kupředu a povzbudí vás to k další práci.