Opce

Co to jsou vlastně opce?

Opce jsou "deriváty", což znamená, že jejich hodnota je odvozená od něčeho jiného, např. od akcie, akciového indexu nebo futures kontraktu. Základ, od kterého opci odvozujeme, se nazývá podkladové aktivum. Opce je vlastně právo koupit nebo prodat toto podkladové aktivum v nějaké době za předem stanovenou cenu.

Pojem opce se může zdát pro mnoho investorů nebo obchodníků složitý, její princip je přitom velmi jednoduchý. Opce je jednoduše smlouva mezi dvěma subjekty o koupi a prodeji podkladového aktiva (například akcií) za předem stanovenou cenu a v předem stanoveném čase. Přesněji řečeno jde o právo určité podkladové aktivum v budoucnu za sjednanou cenu koupit či prodat.

Podkladové aktivum je základ, od kterého se opce odvozuje. Jde například o akcie, akciové indexy, kontrakty futures či komodity. Opce se obchodují v kontraktech. Ty kontrolují určité množství podkladového aktiva a mají datum ukončení platnosti. Kontrakty jsou standardizované. Každý má stejné parametry, a proto je s nimi možné obchodovat na burzách.

Standardizace se týká například dne expirace (den, kdy vyprší právo vyplývající z dané opce). Stanovený den je vždy třetí sobota expiračního měsíce. V praxi to znamená, že pokud platnost opce vyprší třeba v dubnu, poslední den, kdy se dá s opcí obchodovat, je třetí březnový pátek. Standardizovány jsou i intervaly realizačních cen. Realizační cena, anglickým názvem "strike price", je cena, za kterou má vlastník opce právo koupit, nebo prodat podkladové aktivum, třeba akcie reprezentované opčním kontraktem. Jeden opční kontrakt představuje 100 kusů akcií.

Pro snadnější pochopení lze opce do určité míry porovnat s akciemi. Opce jsou v USA stejně jako akcie kontrolované a regulované úřadem SEC (Securities Exchange Commission). Na české akcie se v ČR opce neobchodují. Nákup a prodej opcí se podobně jako u akcií provádí přes brokery, opční ceny stanovují tvůrci trhu a opce se obchodují jako ostatní cenné papíry.

Na rozdíl od akcií mají opce omezenou platnost. Existuje expirační den, kdy kontrakt skončí a dál už neexistuje. Naopak akcie mohou být drženy pořád (pokud společnost nezkrachuje). Opce nemají omezený počet kontraktů, s nímž lze pro dané podkladové aktivum obchodovat. Akcie mají předem určený počet kusů.

Opce na akcie neposkytují hlasovací právo nebo nárok na dividendu. Je to jenom smlouva o koupi nebo prodeji podkladového aktiva.

Rozeznáváme dva druhy opcí: call opce a put opce. Call opce zajišťují právo v budoucnu podkladové aktivum koupit. Put opce dávají jejímu majiteli právo podkladové aktivum v budoucnu prodat. A abychom to trochu zkomplikovali, oba druhy opcí mohou být koupené nebo vypsané. Takže investor může mít long call opce (koupené), short call opce (vypsané), long put opce (koupené) a short put opce (vypsané).

Tabulka z Yahoo/finance/opce názorně ukazuje, jaké údaje se u opcí sledují.http://finance.yahoo.com

U opcí se sleduje měsíc expirace, strike cena, typ opce (call nebo put), cena opce, spread (rozdíl) mezi nákupní a prodejní cenou (bid, aks) a open interest (počet otevřených kontraktů).