Cena opce

Při obchodování s opcemi je důležité vědět, jak vzniká a co vyjadřuje jejich cena. Částka, kterou zaplatíme při nákupu opce, se jmenuje opční prémie. Tato prémie se skládá ze dvou částí: z vnitřní hodnoty a z časové hodnoty opce. Pro pochopení opčních strategií je důležité, porozumět těmto pojmům.

Hodnota opce – vnitřní a časová složka

Každá opce, která je in-the-moneyvnitřní hodnotu, která je rozdílem mezi cenou akcie a strikem, neboli cenou, za níž můžeme v budoucnu danou akcii koupit či prodat. Například akcie stojí 101 dolarů a my držíme nákupní call opci na striku 100 dolarů, naše opce má vnitřní hodnotu 1 dolar. To je hodnota, která opci zůstane až do expirace, pokud se nezmění cena akcie, protože můžeme díky této opci nakoupit akcie za 100 dolarů, i když akcie stojí na burze 101 dolarů.

Časová hodnota opce

Rozdíl mezi opční prémií a vnitřní hodnotou opce se nazývá časová hodnota opce. Ta vyjadřuje množství času, kolik má opce do expirace. Časová hodnota se s blížící se expirací snižuje a v době vypršení kontraktu má nulovou hodnotu.

Platí, že čím více bude opce in-the-money (nižší strike pro call opce, vyšší pro put opce), tím bude časová hodnota nižší. Jestliže akcie stojí na burze 100 dolarů, call opce na striku 95 dolarů bude mít nižší časovou hodnotu, než call opce na striku 100 dolarů. Call opce na striku 90 dolarů bude mít nižší časovou hodnotu než na striku 95 dolarů.Akcie JNJ, strike call 70 out-the-money a call 55 in-the-money

Z přehledného grafu můžeme pozorovat, jak se ceny opcí mění vzhledem k době zbývající do expirace. Vidíme, že ceny opce na stejném striku jsou různé. Jiná je při expiraci za 12 dní, jiná při expiraci za 40 dní. Ceny opcí out the money se s blížící se dobou, kdy vyprší platnost opce, přibližují nule. U opcí, které jsou in-the money se blíží vnitřní hodnotě opce.

Příklad rozdělení ceny opce na vnitřní a časovou hodnotu:Informace o hodnotách opcí na jednotlivých stricích

Podkladové aktivum je akcie Amazon, cena 133USD

Call opce, měsíc expirace prosinec

strike Hodnota opce Časová hodnota Vnitřní hodnota
125 (in-the-money) 10.05 2.05 8
135(at-the-money) 3.80 1.80 2
145 (out-the-money) 0.93 0.93 0

Put opce, měsíc expirace prosinec

strike Hodnota opce Časová hodnota Vnitřní hodnota
125 (out-the-money) 2.01 2.01 0
135(at-the-money) 5.80 5.80 0
145 (in-the-money) 12.95 2.95 10

Jak využijeme tyto informace v obchodování

Na opcích se dá vydělat, i když nejsou in-the-money. Například opce stojí 3 dolary na striku 50 dolarů. Akcie se na burze obchoduje za 40 dolarů. Pokud cena akcie rychle vzroste třeba ze 40 na 45 dolarů, obchodník může prodat opci za 4 dolary, a tedy se ziskem 33 procent, přestože opce nikdy nebyla in-the-money a neměla tedy vnitřní hodnotu.

Pozor, toto funguje i opačným směrem a opce může rychle ztratit svoji hodnotu v případě, že cena akcie rychle klesne. Je to způsobeno skutečností, že v opční prémii není zahrnuta žádná vnitřní hodnota.

Například koupíme call opci out-the-money za 3 dolary na striku 50 dolarů. Akcie aktuálně stojí 40 dolarů. V době expirace akcie stojí 52 dolarů, což je nárůst o 30 procent během jednoho měsíce. Opce je nyní in-the-money. Bohužel, opce stojí pouze 2 dolary, což je přesně její vnitřní hodnota (52-50). To znamená, že ztráta obchodníka činí 1 dolar, a to je 33 procent.

To je důvod, proč je nutné rozeznávat u opcí dvě hodnoty – časovou (time value) a vnitřní (intrinsic value). Když nevíme, odkud se bere opční prémie, můžeme být v době expirace nemile překvapeni.