Pro akciové investory

COVERED CALL PRO INVESTORY

Strategie covered call, její principy a způsob sestavení je podrobně popsán v býčích strategiích.

Covered call pro investory je specifický svým zaměřením na pečlivý výběr podkladového aktiva.

Chytrý akciový investor nakupuje akcie, když padají a jsou levné. Co však s volným kapitálem připraveným pro případné dorovnávání pozic v době, kdy trh roste nebo jde do strany a investor čeká na svoji velkou příležitost. Dobří investoři jsou trpěliví a disciplinovaní a umí čekat velmi dlouho. Mnozí z nich vypisují put opce na vybrané akcie na striku, za který jsou ochotni akcie koupit nebo již do stávajících pozic přikoupit.

V době čekání mohou investoři volný kapitál rozmnožovat v covered callech a jako podkladové aktivum použít fundamentálně silné akcie, u nichž by jim nevadilo mít je v portfoliu natrvalo. Mentalita a styl obchodování CC investora a akciového investora se shodují v konzervativním přístupu a investování do fundamentálně silných a velmi kvalitních společností. Nevýhodou je, že se ne všechny hodnotové akcie hodí do opčních obchodů (nízká opční prémia, malý počet striků, nízké DVO, nízký OI). Proto opční obchodníci využívají různé filtrační systémy, které jim pomáhají najít zajímavé akcie. Jednotlivé přístupy a základní filtrační parametry jsou uvedené v záložce Akcie. Mezi opčními obchodníky je asi nejoblíbenější metoda CAN SLIM Williama O´Neila. Velmi užitečný screener pro investory najdete na www.investors.com. Po registraci, která je zdarma, můžete rychle vybrat akcie, které odpovídají filosofii CAN SLIM a dále je zkoumat.

Podle nálady na trhu vypisuje investor call opce OTM (býčí), ATM (mírně býčí nebo neutrální), ITM (neutrální nebo lehce medvědí). Podstatné je, že CC investor NIKDY neprodává akcie ve ztrátě, ale po expiraci (nebo při přerolování před expirací) vypíše novou ATM call opci na ztrácející podkladové aktivum. Protože obchoduje CC na fundamentálně silných akciích, nevadí mu, že mu zůstaly ve ztrátě v portfoliu (snížil si jejich nákupní cenu o prémium). Pomocí vypisovaných call opcí si může dále snižovat nákupní cenu akcií nebo spokojeně uložit akcie do portfolia dlouhodobě držených akcií a dále s nimi nepracovat, aby se vyhnul nebezpečí přiřazení a ztráty akcií v dalším over-write CC.

Přestože investoři vesměs nevěří na možnost časování trhu, je dobré sledovat některé parametry technické analýzy a využít je ke vstupu do obchodu, abyste získali co nejvyšší opční prémia a podkladové aktivum se začalo brzy pohybovat Vaším směrem:

• MA > 200 (potvrzení dlouhodobého uptrendu)

• MA > 50 (potvrzení střednědobého uptrendu)

• Stochastics – překřížení ideálně pod 20

• Sledujte také trendovou čáru (odražení do uptrendu po korekci)

• Všimněte si také hladiny rezistence a supportu

Při vstupu do obchodu investor přesně ví, proč kupuje konkrétní akcii a proč právě teď.

Konkrétní vstupy do obchodů, postup výběru podkladového aktiva, reálné vstupy, rolování a výstupy budou zveřejňovány v záložce „Otevřené obchody“.