Biotech

PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ BIOTECHNOLOGICKÝCH SPOLEČNOSTÍ

Obchodování biotechnologických společností lze přirovnat k adrenalinovému sportu. Biotech společnosti lákají opční obchodníky svými tučnými prémii, ale za velkou odměnou se skrývá velké riziko. Chcete-li v riskantní hře s biotechnologickými společnostmi uspět, měli byste dodržovat několik základních pravidel.

1. WATCHLIST

K hrubému výběru biotechnologických společností vhodných k dalšímu podrobnému zkoumání můžete použít tyto parametry zadané do vyhledávače www.finviz.com. Jako kapitalizaci společnosti použijte small i mid.

Doporučení z www stránek zaměřených na biotechnologie např. www.fiercebiotech.com berte jen jako inspiraci pro další podrobnou analýzu zmiňovaných společností. Čím hlouběji a podrobněji společnost a její připravovaný produkt prozkoumáte, tím větší budete mít šanci na obchodní úspěch.2. PŘÍPRAVA

Většina biotechnologických firem jsou malé společnosti, pro jejichž hodnocení nelze použít klasické poměrové ukazatele fundamentální analýzy (P/E, P/S, PEG). U těchto společností obchodujete ideu, myšlenku, vyvíjený produkt a možné budoucí výnosy. Investoři zkoumají společnost po finanční stránce – více na www.pro-investory.cz.

Budete-li mít v úmyslu obchodovat společnost z pozice opčního obchodníka a využít vysoké volatility akcie před vyhlašováním klíčových výsledků klinických studií nebo před schvalováním léčiva FDA, měli byste se orientovat v oboru nebo si přizvat na pomoc odborníka. Pečlivě prostudujte výsledky jednotlivých fází klinické studie. Musíte naprosto přesně vědět, co a proč obchodujete a jakým směrem se akcie s největší pravděpodobností pohne.

Pamatujte, že malou firmu s jedním vyvíjeným preparátem může případný neúspěch přivést až k bankrotu.

3. DIVERZIFIKACE

Obchodování biotechnologických firem bude spadat do agresivní části Vašeho portfolia. Máte-li v úmyslu obchodovat více biotech společností, měli byste diverzifikovat v následujících parametrech:

• tržní kapitalizace společnosti ($300M – $2.5B)

• terapeutická kategorie (lékařské přístroje a nástroje, diagnostika, léčiva)

• fáze klinického výzkumu

4. MONEY MANAGEMENT

Obchodování a investování do biotechnologických společností může přinést velké zisky, ale je velmi rizikové a agresivní, proto by mělo tvořit jen malou část Vašeho portfolia.

5. SURVEILLANCE

Vývoj léčiv probíhá ve 3 klinických fázích.

• Preklinická fáze je pro obchodníky nezajímavá.

• I. fáze klinické studie je pouze informativní.

• Skvělé výsledky z II. fáze výzkumu ještě neznamenají úspěch léčiva, ale na opčních prémiích se vyhlašování výsledků výrazně projeví.
Randomizované kontrolované klinické studie poskytují celkem spolehlivá data. Buďte ostražití u studií, v nichž se kombinují nová testovaná léčiva s jinými léky, často jde o kombinaci protinádorových léků s jinými preparáty.

• Dobré výsledky ve III. fázi jsou příslibem možného úspěchu. Investoři by měli být zdrženliví u léků, které vstupují na trh jako 3. nebo 4. ze sektoru nebo spadají pod „life-style“ léky. Naopak velmi zajímavé jsou unikátní preparáty s absencí konkurence na trhu.

Investoři často vstupují do obchodu po výborných výsledcích III. fáze klinické studie s vysokou pravděpodobností schválení léku FDA.

Investice a obchodování biotechnologických společností vyžaduje neustálou bdělost, sledování zpráv a insider selling/buying. Především před klíčovými vyhlášeními výsledků klinických studií a před schvalováním FDA je nezbytné sledovat insider aktivity managementu společnosti.

I přes Vaši bdělost a opatrnost může dojít ze dne na den k zastavení klinické studie např. z důvodů nežádoucích účinků, nedostatečné účinnosti léku atd. Poté akcie biotechnologické společnosti dramaticky padají i o desítky procent.

6. VÝBĚR OPČNÍ STRATEGIE

• Vyberte si opční strategii, která Vám vyhovuje. Můžete kombinovat rizikové biotech akcie s ultrakonzervativním CC hluboko ITM nebo vypsat put opce hluboko OTM.

• Další používanou strategií na vyhlašování výsledků klinických studií nebo schvalování léčiv FDA je straddle.