Řízení ztrátových pozic. Hlavní ingredience ziskového vypisování opcí.

Pro úspěšné vypisování opcí je paradoxně nejdůležitější chování v situacích, které přichází vzácně. Dobře řízená ztrátová pozice může skončit ziskem. Špatně řízená ztrátová pozice umí s přehledem vymazat roční zisky.

Typický prodejce opcí vypisuje opce co nejdále od trhu. Díky tomu jeho opce většinou vyprší bezcenné a může se radovat z pěkných zisků. Pravděpodobnost je ale mrška nemilosrdná a jednou za čas se stane, že se trh k opční pozici přiblíží. V tu chvíli nastává hlavní část opčního obchodování – řízení pozice.

„95% času je pilotování letadla naprostá nuda,“ řekl mi Aleksander, pilot dopravního letadla. „Pak ale nastává těch 5% a v tu chvíli je to velký stres. A v tu chvíli tam musím být. Zatraceně musím, proto mám plat 10.000 dolarů, za těch pět procent času.“

Opční obchodník si sám sebe může představit jako pilota dopravního letadla. Snaží se mít bezpečný let bez rizika, ale když už riziko nastane, řídí kritickou opční pozici pozorně, klidně a rozhodnou rukou.

Maximální ztráta

Při vypisování vertikálních spreadů se obchodníkovi blokuje tzv. margin. Při výpisu spreadu na americké burze o rozpětí 5 bodů činí margin 500 dolarů na kontrakt. Tato částka vyjadřuje maximální možnou ztrátu v případě nezdaření obchodu, resp. maximální ztráta činí: margin + poplatky brokera - obdržené prémium za vypsání opční pozice.

O poznání rizikovější situaci mají obchodníci vypisující samostatné opce – naked put/call. Pozici nechrání žádná vzdálenější nakoupená opce. Obchodník vypisuje v bezpečnější vzdálenosti od trhu za cenu neomezeného risku. Opce vypsané daleko od trhu mají malý blokovaný margin, ale to se rychle mění, jakmile se trh k pozici začne blížit.

Pravděpodobnost 5% znamená každý 20. obchod nevydařený

Pokud obchodník vypisuje opci v takové vzdálenosti od trhu, že pravděpodobnost pohybu trhu k jeho opci je 5%, tak se teoreticky nezdaří každý dvacátý obchod.

Výpis opcí jednou měsíčně v o něco větší vzdálenosti od trhu zaručí kritickou situaci zhruba jednou za dva roky. Opční obchodníci většinou upravují pozice dříve, než trh dorazí přímo k jejich pozici a proto řízení pozice nastává častěji. Příkladem může být styl obchodování Karen, (http://www.blueinvest.cz/karen-the-super-trader/), správkyně dvou investičních fondů.

V tomto je vypisování opcí zrádné. Ta nejdůležitější část obchodování nastává velmi zřídka. Obchodníci usnou na vavřínech, zapomenou všechno své umění a najednou je po nich vyžadována stoprocentní pozornost.

Cílem je minimalizovat ztráty z nevydařeného obchodu

Pro úspěšnost prodejce opcí je klíčové, kolik peněz ztratí v případě nezdařeného obchodu. Zkusme si to vypočítat. Při výpisu vertikálních spreadů je výpočet jednodušší, protože předem víme maximální ztrátu.

Spread o rozpětí 5 bodů na americké burze má maximální ztrátu 500 dolarů na kontrakt. Pokud výpis s 5% pravděpodobností ztráty přinese obchodníkovi do kapsy 25 dolarů a pravděpodobnost pohybu bude dodržena, obchodník bez řízení pozice inkasuje plnou ztrátu a jeho zisk je nulový, protože 25 krát 20 obchodů rovná se právě ztrátě 500 dolarů. Pokud obchodník umí ztrátové pozice dobře řídit, zachrání značnou část peněz a právě to bude jeho zisk. Ovšem pozor, pozici lze také řídit špatně a inkasovat ztrátu vyšší, než byl původní margin.

Hlavně nepanikařit, zachovat chladnou hlavu a neprodávat hned všechny opce při jednom špatném dni na trzích.

Příklad rolování pozice do dalšího měsíce

Pro ukázku zde uvedu příklad reálného obchodu na ETF s tickerem XLE, což je ETF zaměřené na akcie energetického sektoru, které je velmi silně ovlivňováno cenou ropy.

Obchodník zde sázel na to, že trh již nebude klesat níže. Ropa a energie jsou značně nevyzpytatelné a i přes velmi nízkou cenu ropy došlo k dalšímu poklesu.

Obchodník vypsal vertikální spread s exspirací 15. ledna 2016. Trh za pár dní klesl prakticky pod úroveň vypsaného spreadu. Kdyby obchodník v tento moment obchod uzavřel, inkasoval by téměř plnou ztrátu. Obchodník místo toho pozici odroloval do dalšího měsíce. To znamená, že prodal aktuální spread a vypsal nový, s pozdějším datem exspirace.

Následně již stačilo vyčkat, až se trh vydá zpět na sever a cena vypsaného spreadu se sníží.

Obchodník mohl pozici rolovat ještě jednou a zachránit více. Tak to v obchodování chodí – nelze vždy vše odhadnout na sto procent. Nikdo nevidí pravou stranu grafu a zachovat se dokonale je spíš dílem štěstí, než systematickou předpovědí budoucnosti.Graf Energy Sector

Jak vidíte, stačilo několik týdnů počkat a ze ztráty 100% se stala ztráta mnohem nižší. Cena spreadu je při aktuální ceně poblíž spodní nohy velmi vysoká. Jestliže je trh naopak v horní části spreadu a míří ven do bezpečné zóny, cena je o hodně nižší.

Toto byla jedna z mnoha možností, jak lze se ztrátovou pozicí zacházet.

Pilot dopravního letadla má přesné postupy pro krizové situace. Nevymýšlí všechno až v panice, ví předem co dělat. V krizi ale také používá vlastní úsudek a může udělat výjimečné rozhodnutí mimo plán. Stejně tak by se měl chovat opční obchodník. Nezapomeňte si do obchodního plánu zahrnout krizové situace. Co budete dělat, když…

Klíčové je v případě ztráty nepanikařit, s klidem vyhodnotit situaci, provést nutné úpravy pozice a pak čekat. Čas je největší přítel obchodníka (který k obchodování využívá strategii kreditních spreadů). Mezi jeho největší nepřátele naopak patří spěch a panika.

Autorem článku je Pavel Bambásek:

Pavel aktivně obchoduje s opcemi na americké a německé burze a má svůj vlastní web o investování www.Blueinvest.cz